Názov firmy Probecop s.r.o.    
Adresa Strojnícka 11
08001 Prešov - Širpo
Slovenská  republika
Telefón 051 / 74 99 161, 77 10 324
Telefax 051 / 77 18 462
Mobil 0903 603 457
E - mail info@probecop.sk
obchod@probecop.sk
probecop@probecop.sk
Internet http://www.probecop.sk

Mapa
Predmet podnikania obchodné zastupovanie pre export a import v oblasti elektronických a elektrotechnických súčiastok a komponentov
- elektronické súčiastky a komponenty
- káblové zväzky
- snímače
- LonWorks moduly
- komponenty pre meraciu a regulačnú techniku
- dosky plošných spojov
- auto HiFi
Obchodný register Okresný súd Prešov, vložka č. 176/P
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
Rok založenia 1991
Vedenie spoločnosti Ing. Jozef Prokopič
riaditeľ spoločnosti
Základný kapitál 6 638 EUR  (200 000.- Sk)