Prepojovacie káble
a káblové zväzky

Vyrábame a dodávame podľa požiadaviek zákazníkov

1.       Dvojžilové a viacžilové káble s konektormi

2.       Hudobné prepojovacie káble s konektormi

3.       Káble s konektormi pre meraciu a reguláciu

4.       Káble pre prenos dát

5.       Prepojovacie káble s konektormi

6.       Adaptačné káble